Foto:M.S.

Dana 06.02.2012. godine Stožer zimske službe Grada Gospića predvođen gradonačelnikom Grada Gospića, održao je sastanak Stožera.

Zbog najave mogućih novih snježnih oborina, Stožer je donio odluku da se krene u izvoženje snijega iz Grada, odnosno sa gradskih ulica i nogostupa.

Radovi izvoza snijega biti će organizirani danas s početkom od 16:00 sati, odnosno u vrijeme smanjenog intenziteta cestovnog prometa i prometa pješaka i to u sljedećim ulicama:
–    Kaniška ulica, od križanja sa ulicom K. P. Krešimira do križanja sa ulicom Dr. Ante Starčevića
–    Ul. Dr. Ante Starčevića
–    Ul. Dr. Franje Tuđmana
–    Ul. K. P. Krešimira
–    Ul. B. I. Karlovića

Ovim putem molimo građane da za vrijeme odvoza snijega poštuju prometnu regulaciju prometa koju će provoditi MUP PU Ličko-senjska u suradnji s komunalnim redarstvom Grada, radi omogućavanja uklanjanja snijega, te da uklone svoja vozila sa kolnika i nogostupa na području predmetnih ulica.

  Načelnik stožera

Ivan Biljan, dipl. ing.