Priprema zimske sezone 2013/2014. godine

Vezano za pripremu zimske sezone 2013. /2014. godine i poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja uzrokovanih nepovoljnim hidrometeorološkim uvjetima na području nadležnosti Grada Gospića, u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Gospić održan je radni sastanak kojem su prisustvovali Ivan Biljan, zamjenik gradonačelnika grada Gospića, Pavao Pavelić, pročelnik za komunalnu djelatnost u gradu Gospiću, Mladen Vodička, rukovoditelj obrane od poplave „Hrvatskih voda“, Joso Živković, pročelnik PUZS Gospić, Vlado Dasović, voditelj ŽC 112 Gospić i Anka Dasović, voditeljica Odjela za preventivu i planiranje.
Analizirane su kritične točke, tj. cestovne prometnice na području Ličkog Novog, Žabice, Kaniže, Zdunić Varoši, Smiljana, Ribnika, Čanić Gaja, Podastrane, Rizvanuše, i Divosela. Riječ je o lokalitetima koji uslijed veće količina oborina budu poplavljene. Govorilo se i o opasnostima od poplava u centru Gospića, posebice kod Murković mlinice.
Rukovoditelj obrane od poplave Mladen Vodička govorio je o mjerama koje su Hrvatske vode poduzele i koje poduzimaju na kritičnim točkama a vezano za građevinske radove poput čišćenja vodotoka, pravljenje prokopa, dizanja nasipa, te kako je u izradi idejni projekt za retenciju Brušane koji bi uvelike smanjio opasnosti od poplave. Provedbu projekta otežava dio minski sumnjivog područja kod Divosela. Zaključeno je da će predstavnici Grada Gospića i Hrvatskih voda održati radne sastanke u Mjesnim odborima koji imaju najviše problema s poplavama, što bi trebalo ubrzati i olakšati poduzimanje pravodobnih mjera zaštite, ne samo od poplava, već i od ostalih opasnosti vezanih za nepovoljne meteorološke uvjete.
Analizirana je i spremnost zimskih službi vezano za čišćenje snijega. Naglašeno je da temeljem dosadašnjih iskustava ne bi trebalo biti većih problema jer su određeni prioriteti za čišćenje (žurne službe, škole,…), pa školska djeca ni do sada nisu kasnila u školu zbog neočišćenih prometnica ili onemogućeno pružanje HMP. Od GD Crvenog križa Gospić će se zatražiti podaci o adresama osoba starije dobi kojima se pruža njegu i pomoć kako bi prilaz do njihovih kuća bio jedan od prioriteta čišćenja snijega.

L. O.

Nastavak ispod oglasa