Pripreme za nove projekte u Općini Udbina

Općina Udbina najavljuje  objavu postupka javne nabave za predmet nabave „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Podudbina – Rebić“ s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi. Zato će objaviti  prijedlog Dokumentacije o nabavi i pripadajuću tehničku dokumentaciju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je jučer, 12. travnja i bit će otvoren do 19. travnja 2018.
Do navedenog roka, svi zainteresirani gospodarski subjekti, mogu pregledati dokumentaciju i svoje primjedbe i prijedloge dostaviti kroz EOJN RH na web stranici  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u rubrici „Prethodno savjetovanje“.
Nakon provedenog prethodnog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te ga objaviti na web stranici Općine Udbina, rubrika Javne objave – Prethodno savjetovanje.

Ovim Općina Udbina nastavlja s intenzivnom skrbi o svim lokalnim cestama, bez obzira na njihovu kategorizaciju. Aktivnosti vezane uz nekoliko infrastrukturnih  projekata na širem području Općine nisu omeli niti teškoće i problemi uzrokovani dugotrajnom zimom i vrlo visokim snijegom.

Nastavak ispod oglasa

L.O.