Izgradnja kvalitetne vodovodne i kanalizacijske mreže nukleus je razvoja svakog grada i naselja. Posebice je ovo osjetljivo pitanje kada  su u pitanju sredine koje u ljetnim mjesecima bilježe višestruko veći broj stanovnika.

Stoga je jučer u prostorijama Vodovoda i odvodnje d.o.o. u Senju održana prezentacija izrađene projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno–komunalne infrastrukture na području naselja Sveti Juraj ukupne vrijednosti 1.845.625 kuna.

Izrađivač projektne dokumentacije je Zajednica ponuditelja koju čine: Via Factum d.o.o., HIDROPROJEKT – ING d.o.o., Dippold & Gerold Hidroprojekt ’91 d.o.o., TEH Projekt Kemo d.o.o., i Geoprojekt d.d. Ovaj projekt  obuhvaća dokumentaciju za kolektore odvodnje i građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja naselja Sveti Juraj, s djelovima naselja: Guslice, Južno naselje, Kalić, Novo naselje, Otinja, Varoš, Planikovac, Spasovac, Turine, Zakosa, Grabova i Hrmotine.

L.O.