Prije nekoliko dana smo kao redakcija uputili Gradu Gospiću zamolbu za definiranjem situacije vezane uz problem konja i krava lutalica. Danas je stigao odgovor od zamjenice gradonačelnika Kristine Prše.

-Problem kojeg navodite dugogodišnji je i naslijeđeni problem Grada Gospića kao jedinice lokalne samouprave, kojeg je Grad  itekako svjestan, a takav problem na svom području imaju i neki  drugi gradovi i općine kako u Ličko-senjskoj županiji tako i u drugim dijelovima RH. Istaknut ću Vam sve radnje koje smo u Gradu Gospiću u sklopu svojih ovlasti u više navrata činili. Naime, održano je nekoliko sastanaka s predstavnicima svih relevantnih dionika: Ličko – senjskom županijom, Policijskom upravom Ličko – senjskom, Županijskom upravom za ceste, Hrvatskim cestama, Veterinarskom inspekcijom, Poljoprivrednom inspekcijom, Veterinarskom ambulantom Gospić. Grad Gospić je u okviru svojih zakonskih ovlasti u više navrata upozoravao resorno Ministarstvo poljoprivrede (za što postoje i dokazi službene komunikacije), međutim ni to nije urodilo plodom. Isto tako Grad Gospić je posredstvom svoje komunalne službe, odnosno izlaskom komunalnih redara na teren, poduzimao konkretne radnje za rješavanje navedenog problema, međutim vlasnici stoke vrlo su domišljati te kada komunalni redari dođu na lice mjesta tamo ne zateknu niti napuštene konje niti druge napuštene životinje.  

Nažalost kada se dogodi prometna nesreća, pa čak i sa smrtnim ishodom, imamo saznanja da  životinje nisu bile registrirane, pa prema tome i njihovi vlasnici odnosno posjednici nisu bili poznati. Naime, Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ 102/17) propisuje da fizičke i pravne osobe koje drže životinje koje se uzgajaju i koriste u svrhu proizvodnje, uključujući i uzgoje divljači moraju biti registrirane te upisane u evidenciju koju vodi nadležno tijelo. Povreda navedenih zakonskih odredbi povlači za sobom primjenu odgovarajućih sankcija. Ovlasti nadležnih veterinarskih, odnosno poljoprivrednih inspektora u provođenju inspekcijskog nadzora jasno su zakonom propisane, kao i novčane kazne i ovlasti podnošenja kaznenih prijava protiv prekršitelja, ali se ništa ne događa. Odgovor na pitanje zbog čega se ništa ne događa – ne znam. 

S druge strane, predstavničko tijelo Grada Gospića donijelo je opći akt tj. Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,  kojom je definiran način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Grad ima  potpisan Ugovor sa skloništem za životinje koje skuplja i zbrinjava napuštene pse,  a namjerava sklopiti i Ugovor  sa skloništem  za zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih velikih životinja (konja i dr.).

Ono što želim naglasiti je da ovakav kompleksan problem Grad Gospić ne može riješiti sam.  Evidentno je da postoje problemi na terenu, potrebna je suradnja i komunikacija nadležnih institucija Ministarstva poljoprivrede, nadležne veterinarske inspekcije kao i jedinice lokalne i područne (regionalne)  samouprave.

Nadalje, ono što je najvažnije istaknuti je da ovakvih pojava nikad ne bi bilo ili bi bile vrlo rijetke kada bi se promijenila politika Ministarstva poljoprivrede vezana uz poticaje u poljoprivredi. Mišljenja sam da je nedopustivo da se na ovakav način držanja stoke primaju poticaji, a da se istodobno stoka ne čipira uredno jer kada neregistrirani konj skrivi prometnu nezgodu ili napravi štetu na usjevima,  a nije čipiran to znači da taj konj nema svog  vlasnika što automatski znači da se nema kome niti ispostaviti račun za odštetu ili oduzeti poticaj, a nažalost niti kazneno goniti. 

Da ne bi sve bilo tako crno, svakodnevno svjedočim i pozitivnim primjerima odgovornih vlasnika stoke i suradnji Grada Gospića s takvim vlasnicima. Imali smo slučajeve kada je vlasnik stoke (samac, bez obitelji) zbog zdravstvenih razloga hospitaliziran te se javio Gradu Gospiću, a Grad Gospić je temeljem Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ 102/17) preuzeo brigu o životinjama do njegovog povratka na imanje. Te životinje imale su brigu gradskih komunalnih redara te ni na jedan način nisu bile napuštene. 

Iz svega navedenog možete zaključiti da je problem lutanja stoke na području Gospića vrlo  slojevit i zahtjeva isti takav pristup. Grad Gospić ima želju slojevito pristupiti rješavanju ovog problema, ali nažalost čini mi se da stvari na drugim razinama ne funkcioniraju najbolje što nije u domeni Grada Gospića. Grad će kao i do sada raditi sve što je u njegovoj nadležnost-naglašava u svojem dopisu zamjenica gradonačelnika Kristina Prša.

M.S