KOSINJ- Pogled s Rudinke na mrtvi tok Like i plodnu aluvijalnu ravnicu. M. Smolcic

Na  području Donjeg Kosinja i Lipovog polja  obavljaju se radovi sukladni zahtjevima Studije utjecaja na okoliš HES Kosinj 2 i  propisanih mjera. Sada je u  tijeku  izvođenje radova na uspostavi monitoringa temperatura i razina podzemne vode s praćenjem stanja u sklopu projekta HES Kosinj, a koji je propisan mjerama iz Rješenja nadležnog ministarstva o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Sukladno tome  trenutno se izvode dvije nove duboke bušotine na području Lipovog polja, u blizini Markovog i Dankovog ponora. Izvoditelj radova je zajednica ponuditelja „Geotehnički studio“ d.o.o. i „Geoaqua“ d.o.o. iz Zagreba. 

Iz Općine Perušić javljaju kako će po završetku radova svi navedeni putevi će biti sanirani i uklonjen sav otpad nastao prilikom izvedenih radova.

L. O.