Procjena šteta na poljoprivrednim zemljištima

Most na rijeci Lici u Kosinju.

Niti varljivo proljetno vrijeme nije omelo rad članova Komisije za procjenju šteta nastalih od poplava u Općini Perušić. Njih deset podijeljenih u dvije skupine najprije su utvrđivali štete na objektima, a sada su na redu poljoprivredne površine. Zamjenik načelnika Općine Perušić Mihael Kurteš pojasnio nam je detalje ovoga posla.

-Članovi Komisije će posao najvjerojatnije završiti za desetak dana. Obići će sav teren na području Kosinja. Sada su na red došla poljoprivredna zemljišta. Sve obavezno fotografiraju jer ćemo te fotografije priložiti dokumentaciji koju šaljemo na analizu i konačnu procjenu. Na temelju toga će Ministarstvo financija odrediti visinu isplata mještanima čija  su imanja pretrpjela štete od poplava, ističe zamjenik načelnika Općine Perušić Mihael Kurteš. Tijekom zadnjih katastrofalnih poplava na području Kosinja kao načelnik Stožera Općine Perušić Mihael Kurteš je s članovima Stožera i službama za žurna djelovanja na terenu proveo gotovo mjesec dana.

Nastavak ispod oglasa

M.S.