Prodaja nekretnina Općine Udbina

Na temelju pravovaljanih zakona, odluka  i odredbi Općina Udbina raspisala je Natječaj o prodaji nekretnina. Riječ je o trima katastarskim česticama:

1.k.č. 3295/1 k.o. Udbina  (Podudbina – Selište I) – građevinsko zemljište – zgrada i dvor sa zemljištem, ukupne površine 6.010,00 m2

Nastavak ispod oglasa

2.k.č. 3295/2 k.o. Udbina (Podubina – Selište I) – građevinsko zemljište – električna centrala – ovčarnik sa zemljištem, ukupne površine 514 m2 upisane u P.L. 513 k.o. Udbina.

3.k.č. 4254/72  k.o. Udbina – pašnjak – ukupne površine 4.122 m2, upisane u P.L. 513 k.o. Udbina.

Nekretnine iz točke I.1 i I.2 prodaju se u jednoj cjelini po početnoj cijeni u iznosu od:

    • nekretnina iz točke 1. sa početnom cijenom od 139.097,93 kn,
    • nekretnina iz točke 2. sa početnom cijenom od 44.775,79 kn,

odnosno sveukupne početne cijene u iznosu od 170.202,47 kn.

Nekretnina iz točke I.3. prodaje se po početnoj cijeni u iznosu od 187.551,00 kn. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe. Svaki sudionik natječaja dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene na žiro-račun Općine Udbina broj: HR 54 23400091846700001, poziv na broj za 68-7757-OIB. Za nekretnine 1. i 2., sukladno Zakonu o obveznim odnosima, daje se pravo prvokupa trenutnim korisnicima, pod uvjetom da sudjeluju u natječaju i da prihvaćaju najvišu ponuđenu cijenu.  Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, uz naznaku: „Ponuda na natječaj za prodaju nekretnina – ne otvaraj“. Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim  novinama.

L.O.