Kako smo već pisali, gradonačelnik Grada Novalje Ivan Dabo je prije mjesec dana, odnosno 18. veljače donio Odluku o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Novalje za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Novalje.

Naknadno je donesena Odluka o produženju roka za prijavu na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje u 2022. godini pa ona sada kao zadnji rok prijava predviđa 18. travnja 2022. godine.

Ocjenjivanje prijavljenih projekata ili programa, donošenje odluka o financiranju projekata ili programa čiji su projekti ili programi prihvaćeni za financiranje provest će se najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka natječaja.

L. O.