Ministarstvo poljoprivrede RH je zbog velikog interesa korisnika Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koji će biti korišten kao pašnjačke površine, a koji je bio otvoren do 22. prosinca 2018., produžava se do 11. siječnja 2019. Sve informacije u svezi prijave na Javni poziv za davanja u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, mogu se dobiti u Ministarstvu poljoprivrede, kao i u svim Upravama šuma na čijem se području nalaze pašnjačke površine šumskog zemljišta koje se daju u zakup.

M. P./L. O.