Slab odaziv poljoprivrednika za provedbu Mjere 17 ponukalo je Ministarstvo poljoprivrede da pokrene proceduru izmjena i dopuna Pravilnika. Na ovaj se način rok prijava za podmjeru 17.1 »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. produljuje od konca siječnja 2017.
Izmjenama Pravilnika produžit će se rok za podnošenje zahtjeva, a izmjenama i dopunama omogućit će se korisnicima da pravovaljani dokaz o visini ukupno plaćene premije osiguranja mogu dostaviti najkasnije 5 mjeseci nakon roka za podnošenje zahtjeva za potporu.

L. O.