S obzirom da je lovačka udruga „Mala Kapela“ Plitvička jezera uredno gospodarila 10 godina otvorenim zajedničkim lovištem broj IX/122 „Vaganac“ poštujući sve Zakonske propise i odredbe sklopljenog Ugovora o zakupu prava lova iz 2011. godine, sukladno Zakonu o lovstvu župan Ličko-senjske županije Darko Milinović donio je Odluku o produljenju Ugovora o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/122 „ Vaganac“ za isto razdoblje odnosno do 31. ožujka 2031. godine.

Temeljem navedene Odluke danas je potpisan Ugovor o produljenju zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj IX/122 „Vaganac“ između župana Darka Milinovića i Željka Krešića ispred lovačke udruge „Mala Kapela“.

L.O.