U organizaciji LAG-a Like u Gospiću je održana konferenciju pod nazivom „Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., izazovi i moguće opasnosti u provođenju“ .
Cilj konferencije bio je ukazati na potrebu pravovremenog reagiranja od strane nadležnih ministarstava u smislu uklanjanja temeljnih prepreka s kojima će se susresti Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) prilikom javljanja na natječaje za sredstva iz EU fondova.
Na konferenciji na kojoj je prisustvovao veliki broj zainteresiranih, sudjelovali su hrvatski stručnjaci iz područja sigurnosti hrane, proizvodnje proizvoda od mlijeka i mesa te voća i povrća. Vođena je žestoka rasprava o krutim pravilnicima koji reguliraju preradu hrane na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, gdje su istaknute i brojne nelogičnosti koje otežavaju poslovanje našim poljoprivrednicima i prerađivačima.
Predsjednik LAG-a LIKA, Tomislav Kovačević više je puta ukazao na količinu propisa koji reguliraju preradu na OPG-ima, ističući kako je to regulirano desecima zakona, pravilnika i uredbi, što je gotovo nemoguće pratiti.
Dr.sc. Marijo Bratulić, stručnjak iz područja sigurnosti u proizvodnji hrane, naveo je primjere prerade u Austriji, Italiji i Francuskoj koje su takvu proizvodnju pojednostavile, poštujući minimalne higijenske uvjete. Dr. Bratulić dao je niz zanimljivih prijedloga po pitanju izmjene postojeće regulative koja će rezultirati većom proizvodnjom na obiteljskim gospodarstvima.
– S postojećom regulativom ne možemo očekivati razvoj ruralnih krajeva – istaknuo je dr. Bratulić.

Anđelka Pejaković prezentirala je postojeće uvjete za proizvodnju mliječnih proizvoda u Republici Hrvatskoj, uspoređujući ih s uvjetima koje imaju prerađivači u Sloveniji i Austriji te Italiji i Francuskoj.
– U Hrvatskoj još ima prostora za razvoj mini sirana te je nužno što prije naše uvjete fleksibilizirati, kako bi se veći broj proizvođača registrirao, poštujući higijenske uvjete za proizvodnju. – naglasila je Pejaković.

O problemu zemljišta govorio je mr.sc. Miroslav Kovač, tajnik udruge Živo selo ističući da je zemlju potrebno pravedno dati u zakup pravim poljoprivrednim proizvođačima, vodeći računa o domicilnosti stanovništva. Također je istaknuo kako je novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu potrebno voditi računa o malim proizvođačima a ne u zakon ubacivati uvjete za koje se unaprijed znade da ih oni neće moći ispuniti.
Voditeljica Savjetodavne službe u Ličko-Senjskoj županiji, Nada Murgić, govorila je o stanju poljoprivrede na području Like, ističući kako potencijala ima puno, međutim problemi sa zemljištem, zakonskom regulativom i financiranjem projekata i ovdje predstavljaju problem te svi isčekuju pozitivne promjene u tom smislu.
Predstavnica Ministarstva poljoprivrede iz Uprave za veterinarstvo, Vesna Petek, naglasila je kako ministarstvo dobiva signale s terena i upoznato je s problematikom te je najavila izmjene niz pravilnika koji reguliraju preradu na obiteljskim gospodarstvima.

Prodekanica Veleučilišta u Kninu, dr.sc. Marina Krvavica, stručnjakinja za sigurnost hrane, navela je niz nelogičnih i kontradiktornih propisa koji reguliraju klanje stoke u domaćinstvima i stavljanje proizvoda na tržište.
– Potrebno je urediti pravila igre da bi propisi i nadležnosti bili jasni proizvođačima i inspektorima jer sadašnja situacija je takva da se stječe dojam kako je svatko nadležan za sve. Situacija je izrazito zbunjujuća – navela je dr. Krvavica.
Istaknula je, nadalje, kako Europska praksa dozvoljava objekte mješovitog tipa, što je,, uz uvažavanje higijenskih uvjeta, vrlo prihvatljivo za naša obiteljska gospodarstva.

O problemima proizvođača rakije govorio je Drago Vlainić, ispred OPG-a Stilanova rakija, te je istaknuo problem nekonkurentnosti zbog prevelike trošarine ali i iznio zanimljiv prijedlog gdje bi se trebalo razdvojiti proizvođače rakije od voća od proizvođača koji rakiju proizvode s dodacima – aditivima.

Pozitivan primjer iz prakse predočila je Anita Pintar, vlasnica OPG-a Pintar iz Čabra, koja je dobitnica više nagrada i priznanja za svoje proizvode od sira, sokova, sušenog voća, sirupa i niz drugih proizvoda koje proizvodi na svom imanju. Ova hrabra i odlučna žena uskoro proširuje svoju proizvodnju a njeno izlaganje izazvalo je oduševljenje publike.
Istaknula je kako je potrebno uložiti silan napor da bi se ispoštovala sva pravila, što predstavlja i dodatno financijsko opterećenje proizvodnji. Anita Pintar naglasila je kako se nada da će nadležna ministarstva uvažiti apele poljoprivrednika kao i zaključke ove konferencije, te izmijeniti dosadašnja kruta pravila.

Konferencija je prošla u zanimljivom i radnom tonu a u svojoj završnoj riječi, voditelj LAG-a naglasio je kako se ne smijemo zavaravati i bježati od problema jer ukoliko ne riješimo probleme koji su ovdje istaknuti, korištenje sredstava iz fonda za ruralni razvoj, biti će nedovoljno.
LAG/LO