Javna ustanova za gospodarenjem zaštićenim područjima Ličko-senjske županije trenutno radi na dva značajna projekta. Jedan od njih je Laudonov gaj koji ima status rezervata. Potvrdila nam je to ravnateljica ove ustanove Tomislava Marasović.

-Unatrag nekoliko godina Laudonov gaj je prilično lošem stanju. Krivci za takvo stanje su priroda i čovjek. Proširila se crnogorica, što predstavlja opasnost od širenja požara i guši rast mladica hrasta. Na nekoliko mjesta u Laudonovom gaju zamjećena su divlja odlagališta smeća i naš idejni projekt prvenstveno ide u tom pravcu da bi se otklonile te negativne pojave.Drugi projekt vezan je uz područje Kamensko-Bijeli potoci koji je u puno boljem stanju i ima status značajnog krajobraza. I za tu šumu imamo idejno rješenje, ali nam je trenutni prioritet Laudonov gaj koji je zadnjih godina prilično zapušten, rekla nam je ravnateljica ove ustanove Tomislava Marasović.

Godine 1746. kumpanijski zapovjednik u Buniću, austrijski feldmaršal Gideon Laudon naredio je da se pijesak na rubnom području Krbavskog polja pošumi. Laudonov gaj prostire se na 700 hektara, a od toga je pod crnim borom 310 hektara, a pod hrastom 340 hektara. Ondje danas raste ukupno je 518 starih stabala hrasta lužnjaka.

L. O.