U sklopu projekta „ZAŽELI“ koji se 100 postotno financira iz sredstava Europske unije iz Europskog socijalnog fonda održan je u prostorijama Grada Senja radni sastanak za zaposlenim ženama, pripadnicama ciljane skupine, prilikom čega se prošlo kroz sve aktivnosti vezane za projekt i odredile smjernice za budući rad na projektu.

Po jedan grupni radni sastanak provodit će se svaki mjesec u svrhu što bolje provedbe projekta i projektnih aktivnosti i upoznavanja stvarnoga stanja na terenu. Za vrijeme radnoga sastanka svim zaposlenicama podijeljene su radne majice.

Sredstva za kupnju radne odjeće osigurana su iz projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanje žena na području Grada Senja“ Kodni broj: UP.02.1.1.05.0207 u okviru Operativnoga programa Učinkovit ljudski potencijali 2014-2020.

L.O: