Kako je poznato u tijeku je realizacija projekta druge faze Hidroenergetskog sustava Senj koja se sastoji od Hidroenergetskog sustava Kosinj i Hidroelektrane Senj 2 i gdje će se ostvariti dodatni kapacitet od 412 MW. Ukupna investicijska vrijednost projekta je 3,4 milijarde kuna. Nema sumnje kako su oba projekta značajan korak prema energetskoj samodostatnosti RH. Potrebu za ovakvim projektima dodatno je otežala dobava energenata iz Rusije i sve veća svjetska okrenutost prema električnoj energiji.

Kosinj i Senj kao paradigme energetske neovisnosti

Na području Ličko-senjske županije realizira se projekt dogradnje hidroenergetskog sustava Senj. U vezi s projektom Hidroenergetskog sustava Kosinj (HEP Kosinj), na području Općine Perušić rekonstruira se i nadograđuje elektrodistribucijska mreža s nizom novih trafostanica i vodova, a sve s ciljem ojačanja mreže i povećanja sigurnosti opskrbe stanovništva električnom energijom. 

Još prošle godine izgrađena je trafostanica Kosinjski Bakovac 4 s priključnim dalekovodom. U sklopu projekta značajno će se poboljšati i ostala komunalna infrastruktura na širem području Kosinja. U izgradnji ili pred izgradnjom je nekoliko novih prometnica ukupne duljine 17 kilometara, a uz veći dio trase tih cesta povlači se nova vodovodna i telekomunikacijska infrastruktura. 

Portal Lika online od samih početaka projekta  prati  gradnju stambene zgrade za potrebe smještaja socijalno ugroženog stanovništva s područja buduće akumulacije kod Gornjeg Kosinja. HEP je 2020. pokrenuo realizaciju projekta Hidroenergetski sustav Kosinj / Hidroelektrana Senj 2 (HE Senj 2) koji je nadogradnja  postojećeg hidroenergetskog sustava Senj, ukupne investicije vrijednosti 3,45 milijardi kuna. Prva tehničko-tehnološka cjelina ove nadogradnje je projekt HES Kosinj koji je Odlukom Vlade RH proglašen strateškim projektom. U okolnostima aktualnog rasta cijena energenata i električne energije na europskim i svjetskim tržištima i nastojanja Europske unije da smanji ovisnost o uvozu energenata iz Rusije, odluka o izgradnji hidroelektrana Kosinj i Senj 2, sve više dobiva na važnosti. Realizacijom projekta snaga postojećeg sustava povećat će se s 216 na 630 megavata što će značajno doprinijeti cilju povećanja stupnja elektroenergetske samodostatnosti Republike Hrvatske. Projekt će omogućiti i značajno povećanje proizvodnje iz hidroelektrana čime će se povećati udjel obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije u Hrvatskoj, a hrvatskom elektroenergetskom sustavu omogućiti još veći prihvat energije iz novoizgrađenih obnovljivih izvora kao što su sunčane elektrane i vjetroelektrane.

L.O.