Ovih dana okončano je asfaltiranje županijskih cesta na području Općine Brinje. Riječ je o dionicama cesta koje su zbog oštećenja i dotrajalosti kolnika prestavljale opasnost za sve sudionike u prometu. Prema podacima Županijske uprave za ceste na širem području Općine Brinje ugrađeno je oko 850 tona asfalta. Radove su izvodile Lika-ceste d.o.o., a odnosili su se na dionice Vučetići, Rajkovići, Kucini, Jurani i Lipice. Na ovim dionicama ukupno je izvršeno asfaltiranje oko 2,2 km kolnika.

Na ovaj je način još jednom dokazana korektna suradnja Općine Brinje i ŽUC-a, pri čemu je još jednom povećana kvaliteta života građana  u ovom dijelu Like. Nakon okončanog proljetnog asfaltiranja već se sada vrše pripreme za jesenski ciklus sanacije prometnica u ovoj općini, u što se uklapa asfaltiranje jednog dijela prometnice Glibodol-Jasenice.

L. O.