Pronađeni vrijedni arheološki nalazi pod Cvitušom

Lovinčani prema usmenim predajama znaju za stare nastambe pod Cvitušom. Jesenas su započele aktivnosti struke na tome arheološkom lokalitetu. Osim keramičkih ulomaka, iskopavanjem je pronađena i veća količina životinjskih kostiju, koja ukazuje na način prehrane u prapovijesnim razdobljima na lokalitetu. Većina materijala pronađena na Cvituši može se u grubo datirati od kraja srednjega brončanoga doba do starijega željeznoga doba (1200. – 800. pr. Kr.).
Nalazi pronađeni na Cvituši veoma su slični nalazima na ostalim lokalitetima Like koji se kroz desetljeća istraživanja pripisuju kasnobrončanodobnim i ranoželjeznodobnim zajednicama. Velika količina pronađenoga pokretnoga materijala ukazuje na iznimnu važnost daljnjega istraživanja gradine Cvituša te potencijalnu prezentaciju i popularizaciju lokaliteta. Važnost leži i u samome položaju gradine na stoljetnim putničkim i trgovačkim komunikacijama uz vodene tokove Ričinu i Suvaju, kao i povezanost s okolnim gradinama kao što su Zir i Sv. Rok, gdje zasigurno postoji još, do sada nepoznatih, važnih lokaliteta.
Arheološki lokalitet Cvituša u Lovincu potrebno je trajno zaštiti zbog iznimnoga arheološkoga, baštinskoga i turističkoga značaja, a zahtijeva daljnje detaljnije i intenzivne radove na proučavanju na tome lokalitetu kako bi se točno odredila njegova starost i kontinuitet naseljavanja, te u konačnici prezentirao široj javnosti. To će realizirati struka.

L. O.

Nastavak ispod oglasa