Lovinčani prema usmenim predajama znaju za stare nastambe pod Cvitušom. Jesenas su započele aktivnosti struke na tome arheološkom lokalitetu. Osim keramičkih ulomaka, iskopavanjem je pronađena i veća količina životinjskih kostiju, koja ukazuje na način prehrane u prapovijesnim razdobljima na lokalitetu. Većina materijala pronađena na Cvituši može se u grubo datirati od kraja srednjega brončanoga doba do starijega željeznoga doba (1200. – 800. pr. Kr.).
Nalazi pronađeni na Cvituši veoma su slični nalazima na ostalim lokalitetima Like koji se kroz desetljeća istraživanja pripisuju kasnobrončanodobnim i ranoželjeznodobnim zajednicama. Velika količina pronađenoga pokretnoga materijala ukazuje na iznimnu važnost daljnjega istraživanja gradine Cvituša te potencijalnu prezentaciju i popularizaciju lokaliteta. Važnost leži i u samome položaju gradine na stoljetnim putničkim i trgovačkim komunikacijama uz vodene tokove Ričinu i Suvaju, kao i povezanost s okolnim gradinama kao što su Zir i Sv. Rok, gdje zasigurno postoji još, do sada nepoznatih, važnih lokaliteta.
Arheološki lokalitet Cvituša u Lovincu potrebno je trajno zaštiti zbog iznimnoga arheološkoga, baštinskoga i turističkoga značaja, a zahtijeva daljnje detaljnije i intenzivne radove na proučavanju na tome lokalitetu kako bi se točno odredila njegova starost i kontinuitet naseljavanja, te u konačnici prezentirao široj javnosti. To će realizirati struka.

L. O.