Proširena turistička ponuda

1

PLITVIČKA JEZERA- Nacionalni parkovi Plitvička Jezera i Una danas su potpisali Sporazum o prekograničnoj suradnji. U zajednički projekt „Greenway Tour 2 Parks“ uključile su se i općine Donji Lapac, Plitvička jezera, Udbina, Rakovica i Bihać. Ovim projektom će se povezati nacionalni parkove, općine, ali i makro i mikro poduzetnike s tih područja te ih plasirati na novo, zajedničko veliko tržište aktivnog turizma koje u svijetu stalno raste.
-Trenutno imamo toliko sadržaja i raznolikosti da bismo mogli biti europska oaza kulturne i prirodne raznolikosti koja nije niti približno iskorištena jer nije umrežena na pravi način. Sada smo uklonili i taj problem, rekla je novinarima autorica Greenway projekta Danijela Bujanović. Na prostorno malom području postoje dva nacionalna parka koji bi se povezali starim šumskim putovima i time omogućili aktivnim turistima željnim hodanja, bicikliranja ili planinarenja da razgledaju ta dva prirodna bisera, ali i posjete mnogobrojna eko sela koja bi im nudila autohtone suvenire, gastro-ponudu ili smještaj u svojim domaćinstvima.
Posjetitelji NP Plitvička Jezera najvećim su dijelom tranzitni turisti i na dnevnoj razini u sezoni ih je previše za sam park. Od ranije je lociran ovaj problem, kao i činjenica da najveći broj posjetitelja u NP Plitvička jezera borave tek nešto dulje od jednog dana. Ovim bi se projektom rasteretio park i posjetitelje usmjerilo na druge aktivnosti i sadržaje.

I.K./L.O.

Oglas