Intenzivirani su radovi na uređenju i proširenju groblja u Perušiću. Poduzeće „Lika-ceste“ ondje gradi novi asfaltni put, uređuje ogradu, postavlja klupe, rasvjetu, hortikulturu…

U ime Općine Perušić više o ovome projektu rekao nam je Mihael Kurteš.

-Projekt je vrijedan 2,3 milijuna kuna, a financira ga HEP. Osim uređenja okoliša priprema se teren za 127 zemljanih grobnih mjesta, 40 niša i 100 mjesta za urne. Ovoliko proširenje groblja u Perušiću vezano je uz buduće ekshumacije mjesnih groblja s područja Kosinja. Očekujemo da bi radovi na perušićkom groblju trebali biti okončani do početka ove jeseni, definirao nam je Mihael Kurteš.

Ovaj projekt vezan je uz budući sustav HES Kosinj 2 i HES Senj 2 kojima bi HEP uspio još jednom iskoristiti slivove rijeke Like za proizvodnju električne struje. Ovi projekti su najveća ulaganja HEP-a od osamostaljenja RH.

L.O.