Općina Udbina ulaže znatne napore i sredstva kako bi se unaprijedilo gospodarstvo na tome području. Zadnja aktivnost usmjerena u tom pravcu je potpisivanje dvaju Ugovora za Gospodarsku zonu Podudbina. Na provedenom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni javilo se više ponuđača i danas su potpisani ugovori za prodaju dvije parcele. Jednu parcelu površine 4800 m2 kupila je Farma „Angus“ d.o.o koju predstavlja direktor Mladena Kušekovića, a druga od 3600 m2 poljoprivrednom obrtniku Aleksandru Šimunoviću.
Treba istaknuti kako su kupci ovih parcela dugogodišnji lokalni poduzetnici. Farma „Angus“ d.o.o. se bavi stočarstvom, odnosno ekološkim uzgojem goveda i danas broji preko 300 grla, dok se poljoprivredni obrt A. Šimunovića bavi ratarstvom te na Krbavskom polju trenutno obrađuje 160 ha zemljišta.
Na kupljenom zemljištu ovi poduzetnici planiraju izgraditi objekte kojima će unaprijediti svoju proizvodnju. Tako da se planiraju graditi skladišta, objekti za poljoprivrednu mehanizaciju, kao i silose u kojima će se čuvati urod.

Z. B./L. O.