Dolaskom nižih temperatura zraka u Lici je intenzivirano tradicionalno kolinje. Prema informacijama dobivenih iz Veterinarske stanice Gospić protekli vikend bio je u znaku pojačanog kolinja domaćih svinja na širem području. Direktor Veterinarske stanice dr. vet. med. Tomislav Rukavina ističe kako su ove sezone do sada pregledali više od 1100 uzoraka tkiva domaćih i oko 40 uzoraka divljih svinja. Na sreću niti u jednom slučaju nisu otkriveni tragovi trihinele niti afričke kuge.

Veterinarska stanica Gospić svojim radom pokriva područja općina Perušić, Karlobag i Lovinac te grada Gospića.

M.S.