U  sklopu provođenja projekta „Škola u šumi, šuma u školi“, Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica-Gospić organizirala je  posjet učenika prvih razreda Osnovne škole „Jure Turić“ iz Gospića park-šumi Jasikovac. Predvođeni učiteljima jutros je 105 učenika krenulo pješice prema Jasikovcu gdje su ih dočekali  šumari. Kroz prezentacije i  igru prvašići u naučili tko sve „stanuje“ u šumi, koje su najčešće vrste drveća, kako se valja odnositi prema prirodi… S neskrivenom radošću djeca su uživala u ovom korisnom izletu gdje je učionicu zamijenila  šuma.

U 2012. god. Hrvatske šume izradile su projekt „Škola u šumi, šuma u školi“, a  za njegovo provođenje u školama diljem RH dobile suglasnost od Agencije za odgoj i obrazovanje, kao i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te su započele s provedbom projekta vlastitim sredstvima i kadrovima.

Ciljevi ovoga  projekta su naglašavanje važnosti očuvanja kvalitete okoliša (šuma) i stvaranje ekološki educirane, svjesne i savjesne djece, približavanje šume i šumarske struke djeci  i cjelokupnoj  javnosti i poučavanje djece o važnosti sprječavanja požara i posljedicama požara.

M.D./L. O.