UDBINA – Prije nekoliko dana ova je općina donijela Odluku o provođenju radova za opće dobro bez naknade. Tako je Udbina jedna je od rijetkih jedinica lokalne samouprave u Ličko-senjskoj županiji koja je sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi donijela ovakvu. Zamjenik načelnika Milan Uzelac napominje kako je pozadina ove priče humane naravi.

Zamjenik načelnika Milan Uzelac
Zamjenik načelnika Milan Uzelac

-Odluku o provođenju radova za opće dobro bez naknade zapravo ima za cilj da se ti naši sugrađani osjećaju korisnima, da doprinesu općem dobru. Kakav će efekt tih radova biti manje je važno, iako je to uvijek vidljivo. Odluka je obvezujuća za sve radno sposobne građane koji koriste zajamčenu novčanu naknadu propisanu od strane općinskog Centra za socijalnu skrb Gospić-ispostava Korenica. Rad za opće dobro na području Općine Udbina trajat će od 20. srpnja do konca ove godine, a ostvarivat će se u mjesečnoj kvoti od najviše 40 radnih sati. Na području Općine Udbina ovim se Zakonom na rad za opće dobro obvezuje 29 mještana. Ovaj se način rada provodi već nekoliko godina, a u našoj općini obuhvaća radove vezane uz javne površine, groblja, u okolici javnih zgrada i sl., navodi Milan Uzelac. Ukoliko se radno sposobni primatelji socijalne skrbi ne odazovu na rad ukinut će im se mjesečna naknada Centra za socijalnu skrb.

M. S.