U prostorijama Znanstveno-stručnog centra „dr. Ivo Pevalek“ održana je radionica „Dobre prakse suradnje javnih ustanova za zaštitu prirode i poljoprivrednika“.

Radionica je održana u organizaciji Ministarstvo zaštite okoliša i prirode putem Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) u suradnji s konzorcijem AVALON Foundation, Nizozemska; ÖKL, Austrija i Ecologica, Hrvatska, te Javnom ustanovom NP Plitvička jezera.

Cilj radionice je bio pokazati dobre europske primjere suradnje između javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima prirode i poljoprivrednika, te načine na koje se ovakvi primjeri mogu primijeniti na lokalnu situaciju. Radionicu je održao Wolfgang Suske, austrijski konzultant za ruralni razvoj i zaštitu prirode, koji ima veliko iskustvo u radu s poljoprivrednicima i javnim ustanovama za zaštitu prirode u Austriji, Njemačkoj, Rumunjskoj, Malti, Češkoj i drugim zemljama. Dugogodišnji je savjetnik austrijskog Ministarstva poljoprivrede o pitanjima mjera zaštite prirode u programima ruralnog razvoja. Osim toga dobro poznaje prilike u Hrvatskoj gdje već godinama radi na provođenju projekata vezanih uz zaštitu prirode, posebice Naturu 2000, te poljoprivredu. Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, djelatnici Javne ustanove, poljoprivrednici, vlasnici turističkih i obiteljskih objekata unutar Parka i rubnih područja, poljoprivredne savjetodavne službe i turističke zajednice.

Wolfgang Suske predstavio je primjere dobre prakse poljoprivredne proizvodnje iz susjedne Austrije financirane kroz programe ruralnog razvoja, poljoprivredno-okolišne mjere za zaštitu prirode (očuvanje bioraznolikosti kroz održavanje travnjaka i starinskih voćnjaka, mjere za programe kvalitete hrane kao npr. regionalno specifični proizvodi i sl. ). Suske je naglasio da su to samo neki od primjera, i da se ne mogu doslovno kopirati u nekom drugom kraju ili zemlji, ali da mogu poslužiti kao ideja. Nakon održane prezentacije sudionici su radili u grupama na osmišljavanju mogućih oblika suradnje i konkretnih zajedničkih projekata na lokalnoj razini.

Uspješno organizirana i odrađena radionica zasigurno će pomoći svim dionicima i jedan je korak naprijed na putu realizacije vizije Nacionalnog parka Plitvička jezera:

„Nacionalni park Plitvička jezera ostat će Svjetska prirodna baština UNESCO-a, hrvatski predvodnik u očuvanju i promicanju jedinstvenih prirodnih i kulturnih vrijednosti u njihovoj valorizaciji kroz održivi turizam na dobrobit regije, lokalne zajednice i zadovoljstva posjetitelja.“ Zahvaljujemo se svim dionicima radionice i nadamo se da je ista barem malo opravdala njihove potrebe i očekivanja, poručuju iz JUNP Plitvička jezera.

LO/NP