Radionica na temu „Izgradnja reciklažnog dvorišta Senj“

U sklopu provedbe projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Senj“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, Grad Senj poziva sve zainteresirane građane na Obrazovno-informativne radionice o pravilnom odvajanju komunalnog otpada u kućanstvima, funkcioniranju reciklažnog dvorišta i važnosti odvajanja komunalnog otpada s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pripremu za ponovnu upotrebu i recikliranje.

02. 07. 2018. (ponedjeljak), Krasno, 19:00 h
Upravna zgrada NP Sjeverni Velebit

Tekst se nastavlja ispod oglasa

03.07.2018. (utorak), Sveti Juraj, 19:00 h
Vatrogasni dom

04.07.2018. (srijeda), Senj, 19:00 h
POU M. C. Nehajeva