Danas je u općinskoj vijećnici u Brinju načelnik Zlatko Fumić održao radni sastanak s predstavnicima Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce   vezano uz početak provođenja izvaninstitucijske socijalne usluge poludnevnog boravka potencijalnim korisnicima u Brinju. Početak provođenja usluge poludnevnog boravka u Brinju se očekuje kroz nekih mjesec dana. Pokretanje ovog tipa socijalne usluge događa se po prvi put u Ličko-senjskoj županiji te je Općina Brinje prva prepoznala važnost pružanja socijalnih izvaninstitucijskih usluga svojim građanima. Radi se o preventivnom programu koji uključuje usluge stručnih suradnika: psihologa, socijalnih radnika, defektologa, logopeda i odgajatelja koji će u individualnom pristupu svakom pojedinom potencijalnom korisniku  utvrditi koji oblik pomoći  je potreban navedenoj obitelji. Poludnevnim boravkom se osigurava zadovoljavanje životnih potreba djece i mladih u dobi od 7 do 18. godina. Usluga će se pružati  jedan do pet dana u radnom tjednu,  četiri do šest sati dnevno,  ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Pravo na uslugu priznaje se rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Nakon održanog radnog sastanka, načelnik Zlatko Fumić i ravnatelj Centra „Izvor“ Nikica Sečen u pratnji stručnog tima iz Centra „Izvor“ obišli su prostor bivše ljekarne u Frankopanskoj ulici koji će Općina Brinje ustupila za provođenje socijalne usluge, a koji će se idućih dana urediti i prilagoditi potrebama pružanja usluge poludnevnog boravka djece i mladih.

Ana Manjerović