Radovi na ambulanti u Udbini

0

Kako bi se olakšao pristup ambulanti u naselju Udbina trenutno je u provedbi  manji projekt uređenje pristupa. Ambulanta u Udbini je inače  u sastavu Doma zdravalja Korenica, a na ovaj način dobit će  nekoliko parkirališnih mjesta i jednostavniji ulaz u objekt.

Radovi uključujuću uklanjanje ruševnog objekta i zida na ulazu, stepeništa i bunara u dvorištu te formiranja manjeg parkirališta sa četiri parkirna mjesta, odvodnju površinskih voda te izgradnju novih stepenica sa rukohvatom.

Oglas

Ova medicinska  ustanova je u vlasništvu Županije i cijeli projekt će stajati 342.500 kuna. Osim Županije u projektu će sa 200 tisuća kuna sudjelovati i Općina Udbina

L.O.