Na gradilištu nove stambene zgrade u Perušiću neprestano se radi. Kada su ovih dana nestalne vremenske prilike ometale vanjske radove, glasovi građevinaraca odjekivali su iz unutarnjeg dijela objekta. Sve je spremno za postavljanje vanjske fasade, čeka se da se malo „ovrimeni“. Skele do vrha zgrade pokazuju da je već postavljen i krov pa bi zgrada po sadašnjoj dinamici radova trebala biti završena do proljeća.
Imat će 28 modernih stanova prvenstveno namijenjenih za korištelje žiteljima Gornjeg Kosinja koji nemaju riješene imovinsko-pravne odnose nad objektima u kojima trenutno borave, a koji će se uskoro naći na dnu novog jezera za potrebe HES-Kosinj. Zgrada na pet etaža i dva lifta bit će svakako najmodernije stambeno zdanje u ovom dijelu Hrvatske. Općina Perušić je za gradnju zgrade prepustila derutnu i ruševnu Ekonomsku školu koja nije bila u funkciji već skoro pola stoljeća.

L. O.