Protekloga tjedna na području Udbine završena su dva manja projekt koja su započeta ljetos. Prvi se odnosi na uređenje pristupnih puteva u udbinskom groblju, a drugi na asfaltiranje nerazvrstane ceste u Visuću, zaseok Tišma Varoš.

U udbinskom groblju izvedene su dvije nove staze za koje je već rečeno da će služiti boljoj organizaciji grobnih mjesta, odnosno formiranju polja na početku groblja kao i lakšoj prisitupačnosti postojećim grobnim mjestima. Radove  vrijedne 125 000 kuna izveo je građevinski obrt Nikaš iz Perušića.

Drugi projekt odnosi se na uređenje nerazvrstane ceste u zaseoku Tišma Varoš u dužini od 500 metara. Cesta je sada  asfaltirana, uređena ja oborinska odvodnja te postavljena prometna signalizacija. Na ovaj način osigurali su se preduvjeti za lakše održavanje ceste i jednostavniji pristup kućama lokalnog stanovništva. Radove u vrijednosti 200 000 kuna su izvele Lika ceste iz Gospića.

Važno je istaknuti da su oba projekta dobila potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fonova EU.

L. O.