U Uredu gradonačelnika grada Senja sklopljena su dva ugovora za sanaciju štete na plaži Škver u Senju, za radove na dvjema lokacijama – do lukobrana Sv. Ambroza i uz kamp, ukupne vrijednosti radova 649.350,00 kn (uključen PDV). Sklapanju ugovora prisustvovali su gradonačelnik grada Senja Sanjin Rukavina  i direktor Vodogradnje Rijeka d.o.o. Boško Bilić.
 
Tijekom godina dijelovi obalnih zidova izloženi su udarima vjetra olujne i orkanske jakosti, morskim strujama i valovima te je zbog istih došlo do urušavanja dijelova konstrukcije obalnog zida i obloga, stoga je neophodno pristupiti saniranju obalnih zidova pred ljetnu sezonu.
 
GRAD SENJ