1. Koncert
Zagrebački gitarski trio
9. lipnja .2010.

2. Koncert
Scharf club swing quintet Zagreb i Maja Vučić
16. lipnja .2010.

3. Koncert
Operna kostimirana izvedba
Nera Gojanović, mezzosopran
Martina Klarić, sopran
Gordana Pavić, glasovir
23. lipnja .2010.

4. Koncert
Elena Daunyte, violončelo
(Litva, dobitnica Posebne nagrade na ovogodišnjem
13. Međunarodnom gudačkom natjecanju Rudolf Matz u Dubrovniku)
Renata Hil, glasovir
30. lipnja .2010.