Rastu vodostaji rijeka, najkritičnije u Kosinju

Nakon što se posvuda u Lici otopio snijeg, kiša koja je bez prestankam padala gotovo 48 sati donijela je nove brige stanovnicima nekoliko naselja. Situacija je najteža na širem području Kosinja. Voditelj vodno-gospodarske osnove za sliv Like Mladen Vodiča neprestano je na terenu  i prema njegovim riječima stnje nije alarmantno, ali bi se situacija uskoro mogla drastično promijeniti.

-Najteže je na području Kosinjskog polja. Već je sada pod vodom cesta za Šušalj, a voda prijeti i poplavljivanju cesta za Kosinjski Bakovac, Podjelar i u  nižim dijelovima naselja Lipovo Polje. Na tim smo djelovima imali ovih dana redovne mjere  u obrani od poplava, ali već danas su poduzete izvanredne mjere jer vodostaj rijeke Like neprestano raste. Za šire područje Gospića za sada nema opasnosti, rekao nam je Mladen Vodička. Budući da nakon obilnih padavina potoci i rijeke nabujaju tijekom prva 24 sata, za očekivati je da će poplave prometno sasvim odsjeći mnoga naselja u Kosinjskom polju i u okolici Gospića.

Nastavak ispod oglasa

M.S.