Reagiranje dekana Skendžića: “Studentima veleučilišta „Nikola tesla“ prava nisu narušena”

-

Na adresu portala Lika online stiglo je reagiranje v.d. dekana Veleučilišta Nikola Tesla dr.sc. Aleksandra Skendžića. Prenosimo ga u cijelosti.

Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Bana Ivana Karlovića 16, 53220 Gospić
Ured dekana
Gospić, 20. siječnja 2015.

Nastavak ispod oglasa
 • Sredstvima javnog priopćavanja
 • svima

Predmet: zahtjev za objavu ispravka netočne informacije

 Reagiranje na tekst naslova:  „Nezakonitosti na Veleučilištu „Nikola Tesla“ – prava studenata teško prekršena“  od 19. siječnja 2015. s potpisom Branislava Šutića.

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću se najodlučnije ograđuje od iznimno štetnih medijskih istupa gospodina Branislava Šutića te oštro demantira sve navode koje g. Šutić iznosi te zahtjevamo objavu ispravka netočne informacije. Sukladno tome, iznošenje takvih podataka u javnost u velikoj mjeri narušava ugled samog Veleučilišta, te isto ponašanje podliježe stegovnoj odgovornosti sukladno Pravilniku o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa. Veleučilište Nikola Tesla posluje zakonito, u skladu sa svim Zakonima te internim aktima.  Podaci koje g. Šutić iznosi  su paušalni i u pretežitom dijelu netočni, maliciozni te  izvučeni ih konteksta. Osobito napominjemo da studentima veleučilišta „Nikola tesla“ prava nisu narušena niti im u bilo kojem pogledu prijeti narušavanje studenstkih prava.

Gospodin Šutić je bivši dekan Veleučilišta (2006. – 2013.) koji je smijenjen od strane Upravnog vijeća Veleučilišta zbog nesuradnje i brojnih nepravilnosti u radu. Stegovno povjerenstvo Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću protiv Branislava Šutića vodi tri stegovna postupka:

 • falsificiranje službene isprave,
 • nedolično ponašanje (vrijeđanje),
 • neovlašteno istupanje u javnosti.

Kao povod ovakvim medijskim istupima gospodina Šutića smatramo tri razloga.

Prvi razlog je postupak za izbor dekana Veleučilišta koji je u tijeku (20.siječnja održana je sjednica Stručnog vijeća na kojoj su kandidati za dekana javno iznosili svoj program). Ovim medijskim istupima Šutić nanosi štetu samom Veleučilištu, ali i A. Skendžiću kao jednom od  kandidata za dekana kako bi ga nastojao diskvalificirati.

Drugo, ovim medijskim istupom skreće pažnju s nedavnog divljačkog ispada (14. siječnja) na skupu zaposlenika Veleučilišta kad je svog kolegu i prodekana gospodina Bakovića nazvao „đubretom koje će on vratiti tamo gdje mu je mjesto“, a zbog čega je prekršajno  prijavljen od strane policije za remećenje javnog reda i mira (http://licko-senjska.policija.hr//MainPu.aspx?id=202093)

Treće, prozivanjem trenutne Uprave Veleučilišta nastoji se zastrašiti Upravu i izvršiti pritisak na njih kako bi se određeni postupci zaustavili.

Protiv g. Šutića vodi se kazneni postupak zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja zlouporabe položaja i ovlasti (prema čl. 291 Kaznenog zakona) u obliku primanja dvije plaće kao dekana Veleučilišta i ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera (http://licko-senjska.policija.hr//MainPu.aspx?id=189620 ) te je ŽDO u Karlovcu donijelo rješenje o pokretanju istrage http://www.dorh.hr/karlo2410 .  Također, isti je prijavljen za plagijat na kojem temelji svoju akademsku karijeru.

https://bib.irb.hr/datoteka/605914.Petkovi_o_DIPURH.pdf

 

Veleučilištu je time nanešena nemjerljiva šteta i sramota u akademskoj, ali i cijeloj društvenoj zajednici.

 1. Šutić potpisuje se kao doktor znanosti (diploma navodno stečena na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), kako u javnosti tako i na službenim dokumentima, iako nikada nije dostavio bilo kakvu dokumentaciju koja taj stupanj obrazovanja i dokazuje.

Iza sebe na funkciji dekana, g. Šutić je ostavio brojne „repove“:

 • Veleučilište je tuženo od izvođača radova Feniks d.o.o. za iznos od 325.413,95 kuna koji je izvodio radove na izgradnji građevine obrazovne namjene (novo krilo Veleučilišta I faza) temeljem ugovora o građenju sklopljenog  31.svibnja 2011. godine. Imenovani izvođač je podnio tužbu radi neplaćene okončane situacije broj 07/2012. godine u ranije navedenom iznosu što je sve posljedica nedefiniranog odnosa između izvođača, nadzora i tadašnje uprave. Veleučilište je podnijelo odgovor na tužbu i čeka se glavna rasprava. Sadašnje Upravno vijeće Veleučilišta za vrijeme mandata Branislava Šutića o tome nikada nije imalo potpune informacije jer ih je isti zataškavao.
 • Između Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću i TEH-GRADNJE, d.o.o. dana  03. prosinca 2012. godine, također za vrijeme mandata Branislava Šutića, sklopljen je ugovor o dogradnji zgrade obrazovne namjene tipa Veleučilište – II faza, međutim i u toj fazi gradnji došlo je do razmimoilaženja između Veleučilišta i izvođača te je sadašnja uprava Veleučilišta odbila platiti cjelokupan iznos 3. Priv situacije br. 059-P1000-1/2014. godine zbog sumnje da svi radovi koji su iskazani u navedenoj privremenoj situaciji u iznos od 507.254,80 kuna nisu izvedeni u cijelosti. Sukladno navedenom angažiran je ovlašteni sudski vještak koji je u svom nalazu revizijom građevinske knjige utvrdio da opravdana vrijednost po II. privremenoj situaciji iznosi 379.240,48 kuna tj. 000 kn manje.

Naime, sadašnja uprava sanira ogromne štete koje su napravljene za vrijeme mandata bivšeg dekana Šutića koji očito zaboravlja da je upravo on bio dekan kada je stiglo Pismo očekivanja Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću koje je onemogućilo novo otvaranje studijskih programa u naredne tri godine zbog čega je Velučilištu prijetilo gubitak dopusnica za rad, a time i moguće zatvaranje. Taj slučaj, također, Šutić je „prešutio“ Upravnom vijeću za vrijeme svog mandata.  Bivši dekan Šutić je Upravnom vijeću Veleučilišta zatajio lošu ocjenu u postupku međunarodne reakreditacije te ih je dovodio u zabludu o stvarnom stanju na Veleučilištu. Iz toga jasno proizlazi da je najveća prijetnja po studentska prava dolazila upravo od djelovanja g. Šutića što je sadašnja uprava u većem dijelu vrlo uspješno sanirala.

Pismo očekivanja u kojem je prigovoreno neprovođenje određenih standarda kvalitete utvrđenih kriterijima, a koji se odnose na mobilnost i međunarodnu suradnju, sadašnja je uprava u velikoj mjeri otklonila čemu u prilog govori i dobivanje Erasmus+ povelje i veći broj sklopljenih ugovora o međunarodnoj suradnji. Također, uklonjeni su svi veći nedostaci evidentirani u postupcima akreditacije i vrednovanja te se sredinom ove godine očekuje se i izdavanje certifikata kvalitete studijskih programa koji se izvode na Veleučilištu kao i otvaranje novog specijalističkog stručnog studija čiji je program u postupku recenzije.

Očitovanje Veleučilišta po pitanju točaka koje g. Šutić taksativno navodi u svom štetnom neovlaštenom istupu po Veleučilište od 19. Siječnja 2015. jest:

 • studijski programi su mijenjani u dozvoljenom obimu (do 20% po pojedinom studijskom programu) i to se pretežito odnosi na izborne kolegije. Osobito napominjemo da je za vrijeme dekanata g. Šutića studenti nisu imali mogućnost izbora između više izbornih kolegija što je jasan znak sužavanja studentskih prava.
 • Svi zaposlenici (nastavnici) Veleučilišta posjeduju izbore u nastavna zvanja kao i vanjski suradnici, a oni čiji je postupak izbora u tijeku i biti će na vrijeme dovršeni prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 • Ne postoji sukob interesa,
 • Statut je zakonito donešen te prema važećem Statutu procedura pokretanja postupka izbora dekana ispoštovana je u cijelosti, kako od strane Upravnog vijeća tako i od strane Stručnog vijeća,
 • Sastav Stručnog vijeća je legalan te se sve sjednice održavaja prema važećem Poslovniku o radu Stručnog vijeća te mogućnostima koje isti daje,
 • Odluke o troškovima studija su transparentne i dostupne što nije bio slučaj u vrijeme dekanata g. Šutića o čemu zorno svjedoči i prekršajno sankcioniranje veleučilišta zbog nepostupanja po zakonu o pravu na pristup informacijama.
 • Svi zaposlenici djeluju sukladno svojim obavezama u nastavnom procesu prema važećim ugovorima te funkcijama na kojima su raspodjeljeni,
 • Plan razvoja Velučilišta nije narušen te Veleučilište nastavlja svoj razvoj kroz dva prijavljena projekta, novi studjiski program specijalističkog studija te skorašnje aplikacije na infrastrukturne fondove kako bi se iskoristila mogućnost financiranja dovršetka započete gradnje novog krila zgrade u Gospiću. Ističemo da je g. Šutić za vijeme svog mandata  započeo gradnju novog krila zgrade u Gospiću bez studije izvedivosti pa shodno tome nije mogao financijski planirati mogućnost dovršetka projekta u cijelosti sa raspoloživim financijskim sredstvima čime je učinjena neposredna šteta.

 

Slijedom navedenog pozivam Vas da sukladno odredbama čl. 40. –  42. Zakona o medijima, objavite ovaj Zahtjev za objavu ispravka netočne informacije.

Sa štovanjem,

v.d. dekana

Dr.sc. Aleksandar Skendžić, v.r.