Poštovani,

Sukladno Zakonu o medijima, molimo Vas da objavite reagiranje Hrvatskih cesta d.o.o. na članak naziva „U sezoni opet zastoji“, objavljen na Lika Online, dana 13. srpnja 2015. godine,  budući da se u istom koriste neprovjereni i netočni navodi. Isto tako, tekstom je nanesena šteta Hrvatskim cestama kao i  zaposlenicima Poslovne jednice Zadar, iz razloga jer je autor teksta iste nazvao „ turbo-činovnicima iz državnih poduzeća“,  a vodeći se neutemeljenim informacijama.

Autor teksta navodi kako je „ znameniti hrvatski šlamperaj otišao korak dalje“ zbog izvođenja radova na sanaciji mosta na rijeci Gacka kod Čovića.  Činjenično stanje upravo je suprotno, iz razloga jer Hrvatske ceste d.o.o.  itekako vode računa o vremenu izvođenja radova na sanaciji cesta i objekata u svojoj nadležnosti. Štoviše, poznato je da je na određenim državnim cestama od strane nadležnog Ministarstva zabranjeno izvođenje radova  u vrijeme turističke sezone, osim onih  nužnih radova održavanja, te radova koji su započeti i ne mogu se obaviti izvan tog vremena.  U konkretnom slučaju, bitno je naglasiti da se sanacija mosta izvodi isključivo za vrijeme najnižeg vodostaja rijeke, a to naravno nije vodostaj tijekom zime, proljeća ili jeseni, već upravo ljeti kada je isti najniži, a za što smatramo da nije potrebno dodatno  obrazloženje.

Također se člankom navodi  kako se radovi izvode u srcu turističke  sezone,  što je kalendarski gledano i točno, međutim navedena državna cesta D 50, na dionici Otočac-Gospić,  u ljetnom periodu ima prosječan ljetni dnevni promet od  1807 vozila ili svega 10% veći promet vozila u odnosu na prosječan godišnji dnevni promet.

Isto tako, dodaje se kako na samom objektu nije zabranjen promet, već je uspostavljena regulacija naizmjeničnog propuštanja vozila (semaforom, preko samog objekta).  Bitno je naglasiti i činjenicu kako na predmetnoj trasi nije zabilježen zastoj u prometu.

Lijepi pozdrav!

Tamara Pajić

Ured za odnose s javnošću