KARLO STARČEVIĆ

D.Pazarišta 9, 53 000 Gospić                                                                                                                                                                                                                     

__________________________________________________________________________________

Gospić, 2.6.2017.g.

                                                                                                         www.lika-online.com

                                                                                                Nakladnik: LIKA MEDIA j. d. o. o.

                                                                                                  Adresa: Dr. Ante Starčevića 18.

                                                                                                                 53000 Gospić

                                                                                                               Glavni urednik:

                                                                                                              Hrvoje Jurković

Vezano za članak pod naslovom  „SKANDAL Vlasnici pivovare Ličanka državi duguju 2 milijuna kuna?

“ objavljenog dana 2. lipnja 2017.g. od strane nepoznatog autora potpisanog kao L.O.,   temeljem čl.2.st.3.Zakona o elektronskim publikacijama, a u svezi čl.40, 41 i 42 Zakona o medijima, ovim putem zahtijevamo da objavite naše reagiranje bez promjene i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi.

U potpunosti odbacujem vaše insinuacije u navedenom članku koje su plod nepoznatog autora ili skupine autora kao i  navedene laži .  

Tvrtke kojima sam ja vlasnik ne duguju državi, poreznoj upravi, ili drugim državnim tijelima po nikakvim osnovama te uredno posluju i ispunjavaju svoje obveze prema radnicima, dobavljačima i državnim tijelima. Ja osobno, također nemam dugovanja u nikakvom obliku prema Državi o čemu prilažem potvrdu Porezne uprave u privitku koja je izdana danas, nakon vašeg teksta, i u kojoj stoji da smo dužni ukupno 0,11 kn tj. slovom i brojkom 11lipa ( jedanaestlipa).
Pod punom materijalno i moralnom odgovornošću javno izjavljujem da ću taj dug podmiriti već u ponedjeljak .

Od 2014.godine moja supruga Manda Starčević kao vlasnica obrta vodi sudski spor koji je u tijeku s Poreznom upravom zbog pogrešno obračunate carinske trošarine i  PDV-a na koji je od tada obračunata kamata te je u poreznoj upravi „zabilježen“ trenutni dug na današnji dan u iznosu od 313 .983,71 kn.  Napominjem da u istom slučaju potraživanja moje supruge Mande Starčević prema Poreznoj upravi višestruko nadmašuju taj dug. Do okončanja postupka ne mogu komentirati slučaj jer ne želim putem medija vršiti pritisak na pravosuđe.

Zbog nanošenja štete koju  ste prouzročili ovakvim pisanjem neistina i laži prisiljen sam potražit  sudsku zaštitu i odštetu kako bi zaustavio medijski linč i progon mene osobno, moje obitelji i moje tvrtke.

U prilogu dostavljam izvod iz Porezne uprave o dužnicima tvrtki na području Ličko-senjske županije iz čega je vidljivo i potvrdu o dugovanju za našu tvrtku iz koje je vidljivo da nemamo dugovanja.  

 

 

Zahtijevam  da se gore navedeno reagiranje objavi nakon primitka, u vrijeme izborne promidžbe sukladno Zakonu o medijima u prvom izdanju, odnosno programskom sadržaju Vašeg medija.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                         Karlo Starčević