Poštovani,

Temeljem članka 40. i 41.  Zakona o medijima zahtijevamo da ispravite netočan navod objavljen na portalu Likaonline dana 25. 3. 2021. godine ali i na svim drugim publikacijama, pod nazivom “Vjerodostojno”.  Naime,  nije točan navod da bi s povratkom službenice s porodiljnog dopusta bilo tko izgubio radno mjesto jer svi zaposlenici navedenog odjela imaju Rješenja o prijemu u službu na neodređeno vrijeme, te sva prava koja im iz Rješenja proizlaze prema Zakonu o službenicima i namještenicima u jednicama lokalne, područne (regionalne) samouprave.  Navedena Odluka usvojena je s ciljem što učinkovitijeg rada odjela, poglavito u njegovoj osnovnoj djelatnosti, a to je izdavanje uporabnih i građevinskih dozvola kako građanima tako investitorima. Dosada su naši službenici taj posao besprijekorno obavljali što potvrđuju i statistike.

S poštovanjem,

Gradonačelnik

Karlo Starčević

REAGIRANJJE