Reagiranje na priopćenje gradonačelnika grada Otočca Stjepana Kostelca

predsj. GO HDZ Branislav Šutić

Predmet: Reagiranje na priopćenje gradonačelnika grada Otočca Stjepana Kostelca, dr.vet. od 09. prosinca 2013. godine

Poštovani gradonačelniče,

Nastavak ispod oglasa

Iznenađen sam Vašim jučerašnjim priopćenjem u kojem ste vrlo nekorektno nazvali našu stranku partijom i našeg predsjednika županijskog odbora partijskim čelnikom.

Hrvatska demokratska zajednica nije partija niti je dr. Milinović kako ga vi nazivate „šef partije“ već predsjednik demokršćanske stranke. Hrvatska demokratska zajednica je demokršćanska stranka koja se uvijek borila protiv ideologije partije i njenih slijednika. Hrvatska demokratska zajednica je stranka koja je na čelu s predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom stvorila hrvatsku državu.

Pozivanje na partiju i njene slijednike može se navoditi samo u kontekstu nekih stranaka koje su danas u koaliciji sa aktualnom vlasti u gradu Otočcu.

Da li je gđa Tomaš, dožupanica Ličko-senjske županije bila pozvana na manifestaciju kao službena osoba ili je tamo bila privatno ne znam i ne zanima me, kao što ne želim ulaziti u način komunikacije koji nije primjeren niti sa jedne strane. Ono što mene zanima kao predsjednika GO HDZ kao i naše građane je napredak i razvoj našeg grada i bolji život za svakog građanina.

Danas kada građani grada Otočca teško žive, kada je grad Otočac u teškoj financijskoj i gospodarskoj situaciji smatram da nije dobro stvarati konflikte i loše odnose sa Županijom niti razbijati neke od njenih institucija. Županija kao ustrojbena jedinica vrlo je važna za razvoj lokalne samouprave te tako i grada Otočca i trebamo na dobrobit naših građana i našeg grada ostvarivati što bolju suradnju sa institucijama i ustanovama u našoj Županiji kao i državnim institucijama koje mogu pomoći u napretku našeg grada.

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik GO HDZ Otočac

mr. sc. Branislav Šutić, prof., v.r.