Na adresu portala Lika online stiglo je priopćenje Tomslava Užarevića na tekst objavljen na portalu LikaPlus 18. srpnja 2014. Reagiranje prenosimo u cijelosti:

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
Općinsko vijeće
Trg Sv. Jurja 6
Predsjednik: Tomislav Užarević, dipl. ing.
Potpredsjednici: Stevo Vukobratović
Tomislav Bačlija

                                                                                           Portal LIKAPLUS

Predmet; Ispravak i pravo na odgovor na tekst „Vijeće ostalo bez kvoruma“, autora Likaplus,
od 18. srpnja 2014.g. – traži se objava,

Poštovani glavni uredniče,
Sukladno člancima 40-42 i čl. 56. Zakona o medijima u Vašem elektronskom mediju objavljen je dana 18. srpnja 2014. tekst pod naslovom „Vijeće ostalo bez kvoruma“ (poveznica: http://www.likaplus.hr/plitvicka_j-korenica/politika/vijece_ostalo_bez_kvoruma/default.aspx)
radi kojega tražimo pravo na ispravak netočne i nepotpune objavljene informacije, te radi dopuna navoda u objavljenom tekstu i pravo na odgovor.
Radi zaštite zakonodavnog tijela – Općinskog vijeća, koje sa svojim vijećnicima časno predstavlja biračku bazu, tj. sve građane Općine Plitvička Jezera želimo odgovorno i istinito informirati sve one koji su gore spomenutim tekstom krivo informirani. Naime, u općini i među građanima stvara se po gore objavljenom tekstu bespotrebna senzacija, a Općinsko vijeće prikazuje se kao političko eksperimentiranje osoba koje ne razumiju što treba raditi i na zakoniti način donositi odluke i druge akte kako bi izvršna vlast (Općinski Načelnik) mogla operativno provoditi iste. Istina je međutim sasvim drugačija.
Zadaci i uloga Općinskog vijeća definirana je Zakonom i Statutom općine te Poslovnikom vijeća i zbog svoga odgovornoga rada za vrijeme četverogodišnjeg mandata općinski vijećnici su položili prisegu. Isti oni mogu na sjednici Općinskog vijeća pogriješiti svjesno ili nesvjesno, izreći neistinu jer tada imaju imunitet za sve te radnje, ali nakon isteka mandatnog razdoblja taj imunitet gube i postaju građani kao i svi drugi, sa svojim mjestom u lokalnoj zajednici te odgovaraju za sve izrečeno, prvo moralno, a ako ima osnove i kazneno.
Prema tome autor članka u Likaplus-u (op. a. gospodin Pero Aračić) imao je priliku kao vijećnik sve navedeno u članku, ako on misli da je u pravu reći na sjednici Općinskog vijeća gdje to ne bi bile dezinformacije i iznošenje neistina za javnost, a ovako uz insinuacije jedini cilj nakon izglasovanog dnevnog reda i odlaska g. Aračića zajedno s oporbenim SDP-om bio je ostvarivanje svoje političke koristi. Na taj način se u spomenutom tekstu radi na demoraliziranju građana, stvaranja lažnog dojma o sumnjivom radu Općinskog vijeća i izvršne vlasti.
Poslovi kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koje su bile na dnevnom redu kroz izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera, Komunalca d.o.o. Korenica, Dječjeg vrtića „Slapić“ Korenica, Narodne knjižnice Plitvička Jezera, Turističke zajednice Općine, Općinskog društva Crvenog križa i Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine za gosp. Aračića su nebitne jer ih je predlagao na samoj sjednici da se sve skinu s dnevnog reda jer da će puno vremena biti potrošeno dok se ne dođe do fokusirane točke, a to je rasprava i donošenje Izmjena i dopuna proračuna Općine Plitvička jezera za 2014. g. Iako se djelomično i udovoljilo vijećniku P. Aračiću skidanjem s dnevnog reda izvješća o radu Komunalca d.o.o. Korenica, s najavljivanjem kako će to biti tematska sjednica zbog specifičnosti odvajanja Društva ni to nije bilo dovoljno. Iako je g. Aračić član općinskog Povjerenstva za financije i proračun prilikom rasprave i formiranja zaključka o prijedlogu izmjena proračuna i programima nije imao niti jednu primjedbu kao ni priloženi amandman. To također javnost treba znati. Također, napisao je kako se sjednice zakazuju tek pri isteku zakonskog roka od 3 mjeseca potpuna je neistina jer je predzadnja sjednica Općinskog vijeća održana 29. svibnja 2014!
Osim što je odredba iz članka 26. Statuta Općine da se sjednice sazivaju najmanje jednom u tri mjeseca, stoji i odredba kojom se sazivanje obavlja „po potrebi“. A koja je veća potreba nego povećanje prihoda u odnosu na važeći plan za 23,12 mil. kn ili 110 %? A što je u ukupnom iznosu od 49,65 mil. kn i u odnosu na izvršenje prihoda iz 2013. g. od 22,88 mil. kn povećanje za 217 % i to samo u jednoj godini obnašanja dužnosti nove vlasti. Odgovornost i zakonodavne i izvršne vlasti za boljitak života svojih građana na toliko povjerenom financiranju je velika. Iz toga razloga, a znamo kako je u Lici kratka građevinska sezona rebalans općinskog proračuna nije mogao čekati nakon gotovo jedno i pol mjesečne programske i tehničke pripreme.
Sve odluke i zaključci na ovoj 8-oj sjednici općinskog vijeća donesene su zakonito uz 8, odnosno 9 glasova ZA pošto su nakon pauze sjednici se priključili i vijećnici gosp. T. Bačlija i gosp. T. Komšo.
Žao nam je što oporba nezavisnih vijećnika na čelu s g. P.Aračićem, g. K. Hrgota i g. A. Kostelac kao i vijećnici iz redova SDP-a (g. K. Čulinović i gđa. G. Kovačević-Poznanović) ne prepoznaju važnost svojega doprinosa u kreiranju najvećeg rebalansa proračuna od kako postoji Općina Pl. Jezera.
Od bitnih proračunskih stavki potvrđujemo povećanje kapitalnih ulaganja za 21 milijun kn. Najveći rashodovni iznosi specificirani su na slijedećim pozicijama;
Nabavka 3 komunalna vozila te kontejnera i kanti za razvrstavanje otpada = 2,85 mil. kn,
Osnivanje novoga DVD-a Korenica = 432.000 kn,
Za ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja (nabava udžbenika i dogradnja vrtića) = 0,84 mil. kn,
Izgradnja Kulturno-informativnog centra u Korenici, dodatnih 5,80 mil. kn (ukupno 8 mil. kn),
Kapitalne donacije vjerskim zajednicama = 300.000 kn,
Dovršenje izgradnje zvjezdarnice u Korenici = 550.000 kn,
Izgradnja (s asfaltiranjem) lokalnih cesta = 2,50 mil. kn,
Kupovina građevinskog zemljišta za Sportsko-rekreacijski centar = 1,50 mil. kn,
Za projektnu dokumentaciju = 0,50 mil. kn i za vještačenje komunalne infrastrukture = 0,50 mil. kn,
Za sustav odvodnje Vranovača = 0,75 mil. kn,
Za nogometno igralište OŠ u Korenici (150.000 kn), za dječja igrališta- 4 lokacije (250.000 kn),
Za izgradnju autobusnih stanica na 6 lokacija = 120.000 kn,
Za Crveni križ – dodatno = 104.000 kn.
Iz svega ovoga razvidno je jasno kako je svijetla budućnost za Općinu Plitvička Jezera realna i kako je sadržaj, a ne forma bitnija od kratkotrajnog političkog probitka. Općinsko vijeće očekuje od oporbe da prepoznaje taj sadržaj i bude kreativni partner kada je u pitanju proračun, projekti i razvoj Općine.

S poštovanjem,
Tomislav Užarević – predsjednik OV Pl. Jezera
Stevo Vukobratović – Potpredsjednik OV Pl. Jezera
Tomislav Bačlija – potpredsjednik OV Pl. Jezera