Realizacija reciklažnog dvorišta u općini Perušić

Općina Perušić se s mnogim projektima uvrstila u jednice lokalne samouprave kojima je jedan od temelja razvoja vezan uz zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada. Pri kraju je izrada prijave za realizaciju reciklažnog dvorišta, projekta vrijednog oko 3,1 milijun kuna, od čega će u financiranju  sa 85 posto sudjelovati Ministarstvo zaštite okoliša, a sa preostalih 15 posto Općina Perušić. Dokumentacija i kompletirana prijava za ovaj projekt trebala bi biti realizirana narednog tjedna.

L.O.