Recimo NE požarima

Recimo NE požarima

Grad Gospić – Vijeće za prevenciju , Općine Lovinac i Perušić,  Policijska uprava ličko senjska , Policijska postaja Gospić, Vatrogasna zajednica Ličko senjske županije, DUZS – Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić,  Park prirode Velebit Gospić , DVD Velebit Lovinac , DVD Perušić i DVD Pazarište pokretači su projekta „Recimo ne požarima“.

Danas je u prostorijama Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Gospić održan radni sastanak s temom provedbe projekta te su formirani timovi koji će obilaskom terena u nadležnosti Policijske postaje Gospić isti nadzirati, a stanovništvu dijeliti letke i postavljati plakate, a sve sa ciljem educiranja i upoznavanja stanovništva sa županijskom Odlukom  o zabrani paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-senjske županije (Županijski glasnik br. 7/10). U sadržaju letka i plakata stoji:

Nastavak ispod oglasa

„Pri zahvaćanju površina trave, makije i niskog raslinja požari prouzroče velike materijalne štete na biljnom pokrovu, a kao takvi predstavljaju potencijalnu opasnost za šumska bogatstva, imovinu i ljudske živote. Za gašenje takvih požara potrebno angažiranje značajnih vatrogasnih snaga.

U vremenskom razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna, te u razdobljima kada je na području Ličko-senjske županije proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru, zabranjeno je svako paljenje vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru.

Apeliramo na građane da poštuju županijsku Odluku o zabrani paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-senjske županije (Županijski glasnik br. 7/10). Za nepridržavanje navedene Odluke propisane su novčane kazne koje se prema člancima 12., 13. i 14. kreću od 500,00 do 10.000,00 kuna.

Ukoliko bi zbog nepridržavanja ove Odluke nastale štetne posljedice po život ili imovinu većih razmjera to bi predstavljalo KAZNENA DJELA opisana u čl. 263. i 271. Kaznenog zakona za koje je predviđena kazna zatvora i do 10 godina.

Sve informacije o neovlaštenom paljenju potrebno je prijaviti  na telefonski broj  192  i 112.“

 Da projekt „Recimo ne požarima“ neće ostati samo u okvirima Grada Gospića i općina Lovinac i Perušić  zainteresiranost za provedbu projekta iskazale su  danas i općine Udbina i Plitvička jezera.

L.V.