Predsjednica Gradskog vijeća Grada Novalje Vesna Šonje Allena sazvala je za jutros 8. sjednicu Gradskog vijeća. Raspravljat će se o prijedlogu Odluke o donošenju Dopune Prostornog plana uređenja Grada Novalje. Bude li sve kako je planirano druga točka Dnevnoga reda odnosit će se na Odluku o raspisivanju lokalnog referenduma. Odnosio bi se na izmjenu UPU-a, vezano uz izgradnju marine u Novalji.

L. O.