Zbog obimnih zahvata na rekonstrukciji državne ceste D1 (nekad D504), od Ličkog Petrovog Sela do Prijeboja zatvara se od jučer do 14. rujna u I. fazi za teretni promet iznad 7,5 tona u vremenu od 0-24 sata. Iz Hrvatskih cesta predlažu alternativni pravac za vođenje teretnog prometa od L.P. Sela (D217) – Grabovac (D1) – Karlovac (D23) – Duga Resa (D23) – Žuta Lokva (D50) – Otočac (D52) – Borje (D1) i obrnuto.
U II. fazi u vremenu od 14. 9. do 30. 9. ograničenja se odnose na promet osobnim vozilima i teretni promet do 7,5 tona od 7 do 19 sati. Predloženi alternativni pravac za promet osobnim vozilima i teretni promet do 7,5 tona je L.P. Selo (D217) – Grabovac (D1) – Prijeboj (D1), kroz NP Plitvička jezera.
L. O.