Na natječaj unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. na podmjeru 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« Općina Udbina prijavila je nekoliko projekata. Među apliciranim projektima svakako valja istaknuti projekt Rekonstrukcija nerazvrstane Podudbina-Rebić. Prometnica je dužine 2 km, a prema projektu njezina rekonstrukcija iznosila bi 2.293.000 kuna.

L. O.