Po onoj staroj „na mlađima svijet ostaje“ jučer smo na 7. Danu  ličkog krumpira održanom u Lovincu uvidjeli da organizatori te sve popularnije priredbe daju sve veći prostor mladima. Vidjeli smo „lovinačke krumpiriće“, klince iz novo otvorenog dječjeg vrtića „Mali medo“, zatim nekoliko učeničkih zadruga, „Lovinačke robotiće“, vice prvake države u robotici…

Učenička zadruga „Ričina“ iz OŠ Klanac-Pazarišta nezaobilazan je sudionik ove, kao i mnogih drugih tradicijsko-sajamskih  događaja. Bez obzira tko im je dao ime, svakako nije pogriješio. Ričina je izdašno, bistro vrelo iz njedara Velebita, mitske hrvatske planine. Učenici zadruge „Ričina“ do Lovinca trebaju putovati oko 100 km u oba smjera. Ništa im nije teško pa su i ovoga puta stigli u Lovinac da bi posjetileljima prezentirali dio svojih kreacija načinjenih od  prirodnih materijala. Učenice koje smo zatekli na štandu bile su komunikativne, vesele i nadasve vrlo učtive. S mnogo strpljenja i ushita tumačile su nam kako se i od kojih materijala izrađuju suveniri i uporabni predmeti sa njihovog štanda. Posebno su naglašavale kako se uskoro vidimo na manifestaciji „Jesen u Lici“ gdje je „Ričina“ također redovan sudionik sa svojim unikatnim kreacijama.

M.S.