U očekivanju novih oborina mnogi postavljaju pitanje kakva je situacija s vodotocima  diljem Like, hoće li dan-dva nove kiše ili snijega dodatno otežati situaciju? Na ovo pitanje odgovorila nam je Lidija Pernar iz Hrvatskih voda zadužena za sliv Lika-primorje.

-Što se tiče riječnih vodotoka situacija je za sada odlična, reklo bi se pod kontrolom. Nema mjesta panici jer su sve rijeke u koritima, sustav HE „Sklope“ i jezero Kruščica imaju prostora za veći priliv vode tako da je ukupna hidrološka situacija u Lici vrlo povoljna, zaključila je voditeljica Lidija Pernar.

M.S.