GOSPIĆ – Opširni dokument „Studija reciklaže za područje Gospića“ predstavili su čelnici grada i komunalnog poduzeća „Komunalac“. Inače ovakve prezentacije kao i konferencije za novinare o komunalnim temema postat će češća praksa gradske vlasti u komunalnog poduzeća kako bi se kod građana probudila svijest o što većem razvrstavanju komunalnog otpada. Kako bi se svijest što više budila, pomoći će i brojne gradske institucije, od vrtića i škola pa nadalje kako bi se recikliranju posvetilo što više pažnje. Za sada je stanje u najmanju ruku poražavajuće jer svega 4% otpada u Gospiću se reciklira, a na županijskoj razini stanje je još gore, Ličko-senjska županija je na nacionalnom dnu s nešto više od 2%. A u sklopu usklađivanja s europskim standardima taj postotak do 2015.godine bi trebao biti 23%, a do 2020.godine čak 50%. Pojedini dijelovi Hrvatske daleko su odmakli pa primjerice u Međimurskoj županiji čak 26% otpada građani razvrstavaju i recikliraju. Teško je objasniti zašto je stanje u Gospiću takvo jer već više godina u gradu postoji 35 reciklažnih zelenih otoka u kojima građani mogu razvrstavati otpad i to papir,plastiku i staklo. Reciklažno dvorište za cijeli grad Gospić gradit će se u odlagalištu otpada Rakitovac,gradit će se i mini reciklažno dvorište za samo naselje Gospić, no njegova lokacija još nije poznata. U tom skupljalištu otpada u Rakitovcu bit će postavljena 3 velika kontejnera za glomazni otpad i kontejneri za ostali otpad. Sve to trebalo bi biti napravljeno do 1.srpnja, a čelnici grada i Komunalca očekuju da će to biti i prije. Do 2018.godine gradsko odlagalištte Rakitovac trebalo bi biti konzervirano, a u njemu će postojati samo reciklažno dvorište,a sav gospićki otpad odvozit će se izvan grada. No za sada se još uvijek ne zna kamo. Jedna je opcija odvoz smeća u susjedne južne, a druga sjeverne županije. Opcija je i regionalno odlagalište, no Ličko-senjska županija ima uvijek isti problem, prevelik prostor s premalo ljudi i gradnja tog regionalnog odlagališta je preskup projekt. Na više lokacija u gradu bit će postavljeni zeleni otoci,ali s novim kontejnerima koji će biti ukopani u zemlju, čime se otpad u njima,kao i oni sami, štite i od vandala. Ipak veliki problem i dalje ostaje biorazgradivi otpad jer u Ličko-senjskoj županiji nema kompostane,a u kućanstvima glavnina otpada i jest upravo biorazgradivo, no građani ga bacaju sa svim komunalnim otpadom.

 

Milan Tomašević