Nakon dugotrajne, rekli bi „prave ličke zime“, unatrag desetak dana intenzivirani su poljski radovi u cijeloj Lici. To se odnosi na sve poljoprivredne kulture, posebno na krumpir. „Agro-Velebit“ iz Lovinca najveći je uzgajivač krumpira u Lici, ujedno najzaslužniji za zaštitu ličkog krumpira kao proizvoda s geografskim podrijetlom. Direktor dipl. agr. Nikola Vidaković ovih je dana neprestano angažiran na sadnji krumpira.

-Sadnja je u punom zamahu i do polovice svibnja posadit ćemo oko 24 hektara merkatinlog krumpira, najviše sorte desire i silvana. Odlične rezultate imamo i u proizvodnji sjemenskog krumpira pa ćemo posaditi i oko 10 hektara površine sjemenskog krumpira, ističe direktor poduzeća „Agro-Velebit“ Nikola Vidaković i dodaje kako je  Lički krumpir  registriran i zaštićen na zajedničkom tržištu EU. Zaštita proizvoda Lički krumpir temelji se na njegovoj kvaliteti, koja proizlazi iz specifičnosti uzgojnog područja, i njegovom ugledu vezanom uz dugu tradiciju uzgoja.

M.S.