Sanacija izvora u Senju i okolici

0

Na putu uz Senjsko bilo prema Vratniku nalazi se popularno Carsko vrilo, stalni izvor pitke vode vrhunske kvalitete. Vrilo je star, skoro 200 godina pa je sada u tijeku njegova obnova. Smješten ispod prijevoja Vratnik, u mjestu Majorija, uz samu državnu cestu Vratnik – Senj, ovaj izvor velebitske pitke vode poznat je i daleko izvan granica RH.
Izgradio ga je Petrinjac, major austro-ugarske vojske Josip Kajetan Knežić, poznati graditelj cesta u kršu, koji je 1845. i u Senju obnovio vodovod i fontanu na Cilnici. Nedaleko od Carskog vrila, Knežić je izgradio i crkvicu sv. Mihovila, a iza nje u monolitnoj stijeni izgradio je za sebe grobnicu u kojoj je po vlastitoj želji i sahranjen.

Radovi na obnovi izvora u Majoriji povjereni su licenciranoj tvrtki „Neir“ d.o.o. iz Splita. Zbog složenost zahvata pokazalo se da je potreban veći graditeljski angažman od planiranog, pa planiranih 100 tisuća kuna što su ih osigurali Grad Senj i Ministarstvo kulture neće biti dovoljno za cjelovitu obnovu. Zato se očekuje da će financiranje povećati, a izvor na Majoriji će se sanirati i sljedeće godine.

Oglas

U planu je podizanje prostora izljeva iznad razine ceste kako bi se spriječilo ponovno nakupljanje pijeska i zemlje na samo vrelo. Bit će sanirane cijevi i tri slavine od kojih je prije sanacije radila samo jedna, a uočeno je i da zid iza izljeva pušta vodu jer je oslabljen vlagom. Ukupan iznos obnove izvora na Majoriji procjenjuje se sada na oko 200 tisuća kuna, a sam projekt njegove obnove je dio višegodišnjeg projekta obnove ukupno šest senjskih javnih izljeva vode u koje su uključeni izvori na Trgu biskupa Ožegovića, na Trgu Cilnica, Trgu Dvorac i u Parku književnika.

L. O.