Već stoljećima velike probleme zbog poplava grad Senj je kroz imao radi senjske bujice zvane Potok ili Torrente. Bujica je dolazila iz Senjske drage, protjecala kroz otvor u gradskom bedemu i tekla današnjom ulicom Potok te dalje podzemnim kanalom ispod samostana sv. Nikole pa sve do utoka u more. Krajem 17. stoljeća više puta su grad Senj zadesile velike poplave koje su značajno oštetile kuće i gradske zidine.

Pred kraj 18. stoljeća časnik Filip Vukasović je regulirao bujicu te je staro prirodno korito skrenuo i usjekao duboko u stijeni brda Nehaj, uz same gradske zidine te tako preusmjerio bujične vode direktno u more. Kanal je kasnije obložen kamenom, izgrađene su brojne kamene stepenice i mostovi pa i neki objekti nad samom bujicom. Od tada kanal nosi ime Kolan. Uz sve te hidrotehničke radove da bi se riješio problem plavljenja Senja bilo je nužno izvesti i tehničke mjere zaštite šumskih površina, odnosno pošumljavanje Senjske drage tj. izvorišnog dijela bujice. Svi ti navedeni hidrotehnički radovi regulacije bujice kao i samo pošumljavanje cijele slivne površine bujice predstavljaju jednu od najboljih regulacija bujica takve vrste na ovom području i ti radovi su omogućili razvoj grada Senja.

Ovih dana Hrvatske vode uz konzervatorske uvjete i arheološki nadzor Gradskog muzeja Senj izvode radove na zaštiti desne obale utvrde Kolana od utoka u more pa uzvodno do prvog mosta. Prilikom radova iskopa za potrebe izrade temeljne nožice obale utvrde naišlo se na dobro sačuvani kameni zid časnika Filipa Vukasovića izgrađen oko 1785. godine. Uz konzervatorski nadzor zid je otkopan u cijelosti te će ostati vidljiv i prezentan kao dio bogate Senjske povijesti. Otkopani kameni zid će ponovno preuzeti svoju funkciju obaloutvrde. Iznad postojećeg kamenog zida biti će podignut kameni nadozid do potrebne visine kako bi se zadovoljile današnje potrebe cjelokupnog prostora koji je ponešto izmijenjen u odnosu na vrijeme gradnje kamenog zida.

L. O.